Danone Ecosystem heeft samen met Nutricia en een aantal Nederlandse partners hun expertise ingezet om samen een uniek valpreventieprogramma in Nederland te ontwikkelen. Best Frailty Care, Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) in het Nederlands, is een groepsgericht valpreventieprogramma voor zelfstandige, thuiswonende senioren van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Best Frailty Care ondersteunt senioren bij het vergroten van hun mobiliteit en zelfredzaamheid, om zo het risico op een val te verkleinen. Nutricia werkt binnen een coalitie aan dit programma samen met val-expertcentrum VeiligheidNL, ONVZ, Philips, Purpose, Publab, Wageningen Universiteit en PostNL.

Resultaten van het programma
Nu de omvang van de oudere bevolking de komende decennia zal toenemen, zijn doeltreffende strategieën om gezond ouder worden en zelfstandig wonen te bevorderen het aandachtspunt geworden van het nationale en lokale gezondheidsbeleid. Best Frailty Care loopt al een aantal jaren en heeft meer dan 800 zorgverleners opgeleid en meer dan 8000 senioren geholpen.

  • Uit evaluaties bleek dat het programma de deelnemers hielp hun spierkracht te vergroten en hun evenwicht en flexibiliteit te verbeteren. Het aantal valincidenten halveerde.
  • Over het algemeen verbeterde de kwaliteit van de voeding tijdens en in de maanden na het programma, waarbij de inname meer in overeenstemming was met de Nederlandse richtlijnen voor een gezonde voeding. Een belangrijk voorbeeld is de extra inname van eiwitten.
  • De sociale banden werden door de deelnemers genoemd als belangrijke motivatoren om het programma met succes te voltooien.

De resultaten van het programma hebben ertoe geleid dat Best Frailty Care door het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) als goedgekeurde interventie is opgenomen, dat nationale organisaties van gezondheidswerkers opleidingspraktijken hebben overgenomen en dat strategieën worden geïmplementeerd voor de nationale invoering van het programma.

Wat is het Danone Ecosystem?
Danone Ecosystem katalyseert en co-creëert projecten die het algemeen belang bevorderen in ecosystemen waar Danone actief is. Sinds 2009 werkt het mee aan de ontwikkeling van baanbrekende bedrijfsmodellen die inclusie, gezondheid en milieuduurzaamheid versterken door expertise, innovatieve oplossingen en financiering te bieden. De projecten die door Danone Ecosystem worden ontwikkeld, spelen in op lokale uitdagingen in verband met duurzame bevoorrading en regeneratieve landbouw; microdistributie; circulaire economie; en de bevordering van gezonde drink- en eetgewoonten in belangrijke levensfasen.