Danone en haar partner Royal FrieslandCampina werken samen met boeren in Nederland aan de invoering van duurzame landbouwpraktijken en aan de uitvoering van concrete projecten voor koolstofreductie.

Regeneratieve landbouw als oplossing om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
Het verminderen van de milieu-impact van de landbouw is belangrijk om de klimaatverandering te bestrijden en de duurzame voedselsystemen van morgen op te bouwen.
Het conventionele landbouwmodel heeft zijn grenzen laten zien. Daarom werken we hand in hand met partners en boeren om boeren te ondersteunen bij hun overgang naar regeneratieve landbouwpraktijken die de gezondheid van de bodem verbeteren, meer koolstof in de bodem helpen vastleggen en een positief effect hebben op de biodiversiteit.

Broeikasgassen met meer dan 17% verminderd
Het driejarige partnerschap heeft ongeveer 600 Nederlandse boeren van Royal FrieslandCampina ondersteund bij hun dagelijkse overgang naar duurzamere melkveehouderijmodellen. We hebben onze acties op twee hoofdgebieden gericht:

  • Ondersteuning van de implementatie van regeneratieve landbouwpraktijken, door het gebruik van lokale en ontbossingsvrije eiwitbronnen voor voer, het implementeren van weidevoedering, het aanpassen van het dieet van de koeien om de darmmethaanuitstoot te verlagen, en door het optimaliseren van nutriënten- en mestbeheer.
    De overgang naar groene energie bevorderen, door groene elektriciteit te gebruiken in combinatie met energiebesparende maatregelen, zoals het terugwinnen van warmte uit melkkoeling om de koolstofvoetafdruk enigszins te verkleinen.
  • Boeren konden dankzij de jaarlijkse ‘Nutrient Cycling Assessment’-tools voortdurend hun vorderingen bijhouden en zo hun ecologische voetafdruk beter beheren.
    We hebben al een vermindering van 17,6 procent bereikt in de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van zuivelingrediënten die Royal FrieslandCampina aan Danone levert. Vanwege het succes van het project verlengen we de samenwerking met nog eens 3 jaar, met als doel om in de loop van de meerjarige samenwerking ongeveer 25% broeikasgasemissiereductie te bereiken en de regeneratieve landbouwpraktijken verder uit te breiden.

Landbouwers kunnen de verandering niet alleen bewerkstelligen. Door een nieuwe generatie landbouwers innovatieve instrumenten, op de natuur gebaseerde oplossingen en duurzamere praktijken aan te reiken, kunnen de actoren in de zuivelsector de broeikasgasemissies van landbouwbedrijven helpen terugdringen.